Mission och Vision

Vår Mission

”CoreFinland har engagerat sig i att göra nationella och internationella produkter mera framgångsrika i Finland. Vi vill också, med vårt sortiment RIPS, erbjuder ett alternativ till traditionellt tilltugg med tillhandahållande av naturliga och läckra produkter.”

Vår Vision

”Att CoreFinland ska bli en av ledarna inom den Finska livsmedels- Ochelhandeln och tillgänglig för sina kunder på varje stormarknad i Finland.”